Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Biện pháp nào để hạn chế xả rác bừa bãi không đúng quy định

Sau một thời gian dài chú ý đến bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức nhiều hình thức tuyên tuyền kêu gọi vứt rác đúng nơi quy định nhưng hầu như kết quả đem lại chưa mấy khả quan.


Ở các nước phát triển, nếu bạn vứt rác bừa bãi ra đường sẽ bị phạt rất nặng. Ví dụ như đất nước Singapo bên cạnh chúng ta thôi, bạn vứt rác không đúng nơi quy đính sẽ bị phạt tối đa 1000 đô và mức phạt này sẽ được nâng lên sau những lần tiếp theo nếu bạn vi phạm tưừ 2000 đến 5000 đô.
Còn riêng đối với nước ta do ý thức người dân còn kém cộng thêm việc quản lý lỏng nẻo đang dần dần biến những con đường của chúng ta đầy rác. Số lượng thùng rác ở các đô thị như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn ít. Trừ một số con đường lớn thì hầu hết các con đường nhỏ là không hề có thùng rác công cộng hoặc chỉ lác đác 1 đến 2 thùng rác trên một con đường. Không chỉ có mỗi rác thải mà các chất thải lỏng như nước hút bể phốt, thong tac cong cũng còn bị xả bừa bãi.

Thùng rác đã rất ít tuy nhiên có khi ngay thùng rác đặt bên cạnh thì nhiều người vẫn không để rác vào thùng. Đây có thể là đặc tính cố hữu khó lay chuyển của mọi người Việt Nam. Thường thì chúng ta đã quen xả rác bừa bãi, bạ đâu vứt đấy do vậy  việc thay đổi cần phải làm từ từ đồng thời áp dụng mức phạt nếu ai đó vứt rác bừa bãi không đúng quy định ra đường phố.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo nâng mức phạt đối với hành vi xả rác nơi công cộng. Thực ra, các mức phạt về xả rác đã có từ lâu nhưng dường như không được xem trọng và cũng không ai giám sát việc thi hành. Chúng ta phải tạo thói quen bảo vệ môi trường sống ngay từ những việc nhỏ nhặt như thế này vì đó sẽ là tiền đề cho việc phát triển bền vững sau này.