Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

2020 Bắc Ninh sẽ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Muốn cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là có các biện pháp triệt để khi xử lý các chất thải trong sinh hoạt, đặc biệt là các chất thải rắn.


Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do các loại chất thải, nhất là các chất thải rắn gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tỉnh đã cho thực hiện Đề án phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020.
Mục tiêu của dự án này là thu gom 95% lượng chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phát sinh tại các tổ chức, cơ quan, trường học, phân loại và xử lý triệt để lượng chất thải tồn đọng và phát sinh trên toàn địa bàn tỉnh nhằm giảm tình trạng ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Việc xử lý rác đang là việc làm cần thiết của các cấp chính quyền

Đối với các làng nghề, tỉnh sẽ thực hiện và áp dụng đồng bộ như di chuyển tất cả các hộ sản xuất trong khu dân cư vào cụm công nghiệp, yêu cầu các hộ sản xuất phải xây dựng hệ thống phân loại, xử lý nước, rác, khí thải sơ bộ; thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và thu phí với các hộ sản xuất theo khối lượng rác thải đã thải ra.
Để đề phòng các trường hợp vì tránh đóng phí mà xả trộm rác ra môi trường, tỉnh sẽ thành lập các ban thanh tra để tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Không để tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lén lút xả chất thải nguy hại chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường.
Riêng đối với các loại chất thải rắn tại các khu công nghiệp, tỉnh sẽ giao cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn và được các cơ quan chức năng thẩm định để xử lý.
Tại các huyện, thị xã,  tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi bãi tập kết rác một lò đốt công suất nhỏ để giải quyết ô nhiễm tại các thị trấn nơi có lượng rác thải sinh hoạt lớn.
Theo các số liệu thống kê, mỗi ngày tỉnh Bắc Ninh thải ra môi trường khoảng 500 tấn chất thải sinh hoạt, 200 tấn chất thải công nghiệp, 2 tấn chất thải y tế. Vì vậy việc có những biện pháp xử lý chất thải là cần thiết.
Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường của tỉnh thì ngoài các biện pháp xử lý rác thải, tỉnh Bắc Ninh cần nâng cao ý thức của người dân, đầu tư cho công tác vệ sinh môi trường, thông tắc cống và xử lý thật nghiêm và mạnh các hành vi xả nước thải, nước hut be phot ra môi trường…