Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Xử lý rác thải công nghệ thông tin đúng cách

Với dòng phát triển công nghệ thông tin như vũ bão hiện nay tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2012 đạt mức 25,5 tỷ USD, tăng trưởng 86,3%. Song hành với sự phát triển đó là lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường khi sản xuất cũng như sau sản xuất của lĩnh vực này.


Một bãi rác thải điện tử khổng lồ

Tái sử dụng chất thải điện tử là một định hướng đúng đắn của nước ta ngay từ lúc nền công nghệ thông tin còn là sơ khai tạo ra một môi trường an toàn bền vững trong tương lai. Qua bài học của các nước đi trước như Ấn Độ không được coi thường rác thải điện tử. Tưởng chừng như nguồn xả thải này không đáng lo vậy mà ngược lại nếu không có sự quản lý thích đáng thậm chí rác thải điện tử với các đặc tính độc hại của nó tạo ra những mối nguy hại lớn đến khi sử dụng các biện pháp xử lý chất thải và tiến hành thau rửa, thong tac thì rất mệt.

Nắm được như vậy, thủ tướng chính phí đã có uyết định quy định chung về việc xử lý cũng như tái chế chất thải điện tử. Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ Việt Nam.Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ có trách nhiệm thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ; thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi, vận chuyển đến cơ sở xử lý.

Không chỉ có rác thải điện tử mà các loại rác thải sinh hoạt, hút bể phốt, chất thải sau xản xuất, từ các dịch vụ vệ sinh thông tắc cống, hút bể phốt chuyên nghiệp cũng cần được xử lý đúng cách. 

Ngoài ra trong thời gian tới chúng ta sẽ phối hợp với các nước Nhật Bản, Brazil... để hoàn tiện hơn hệ thống xử lý và tái chế rác thải điện tử. Những loại ắc quy và pin, dầu mỡ bôi trơn... trong tương lai sẽ được thu gom và có biện pháp riêng. Học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước sẽ giúp chúng ta cải tiến công nghệ tái chế lạc hậu và tận dụng được nhiều hơn nữa từ nguồn tài nguyên này.