Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Phú Thọ: tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2013

Tình hình ô nhiễm môi trường đã trở thành thực trạng chung trên khắp các tỉnh thành ở nước ta, báo động đến cuộc sống của toàn thể nhân dân. Phú Thọ cũng nằm trong khu vực báo động nguy hiểm. Trước tình hình ô nhiễm vẫn tiếp diễn, tỉnh đã có buổi tổng kết quá trình thực hiện công cuộc bảo vệ môi trường trong năm 2013, từ đó rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai công tác bảo vệ môi trường trong năm 2014.


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, năm 2013 tỉnh đã kết hợp với các ban ngành khác chủ động trong công tác chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện, lồng ghép nội dung ngành, lĩnh vực, kết hợp tốt công tác thong tac cong tuyên truyền gắn với xây dựng mô hình mẫu để nhân rộng, tổ chức tuyên truyền về bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 128 lớp tập huấn nâng cao kiến thức môi trường, biến đổi khí hậu, 06 hội nghị tuyên truyền về quản lý nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cách thu gom, phân loại ngay tại nguồn và xử lý rác thải sinh hoạt.

Tổ chức thu gom trên 31.580 tấn rác thải, trồng mới 145.241 cây xanh, khơi thông 37.717 km cống rãnh, làm mới 885 km kênh mương nội đồng, triển khai các cuộc vận động và mô hình về bảo vệ môi trường như xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, giò gom rác, nhà sạch vườn xanh, ngày thứ bảy sạch…”.

Năm 2014, Tỉnh Phú Thọ tổ chức 7 hội thảo tập huấn, tổ chức mít tinh hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường tại Việt Trì, mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, các mô hình về thu gom rác thải của hợp tác xã thu gom rác thải, chăm sóc bảo vệ rừng và bảo vệ nguồn nước ở các huyện miền núi, tổ hợp tác thanh niên thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, mô hình Tuyến sông an toàn văn minh…

Trước những hoạt động của công tác bảo vệ môi trường, cuộc sống của người dân đã từng bước thay đổi. Cống rãnh không còn thường xuyên bị tắc nghẽn hệ thống thông tắc, những thứ mùi hôi thối như mùi hut be phot không còn tồn tại. Đặc biệt, khi các nơi ô nhiễm đã bị xử lý, các mầm bệnh cũng bị triệt tiêu, sức khỏe của người dân không còn bị đe dọa.


Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường chắc chắn Phú Thọ sẽ là tấm gương cho các địa phương khác noi theo. Từ đó, nơi đây sẽ có điều kiện để thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo cuộc sống của người dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét